Change language: Bulgarian English
   

Младежта в Движение в Бургас 2013

Второто поред изложение в Бургас на европейската инициатива „Младежта в движение“ се превърна още с откриването си в притегателен център за хиляди жители и гости на града. Специално простроената шатра на Европейската комисия в Морската градина вече е добре позната като място, където хората могат да получат отговори на всички интересуващи ги въпроси, свързани с европейските програми за образование, обучение, мобилност, доброволчество и заетост на младите хора в Европа. Много от посетителите споделиха, че идват, знаейки вече от първото посещение на инициативата колко полезни са срещите лице в лице с изложителите, представената от експертите в съответната област изчерпателна информация и раздадените информационни материали. Изключителен интерес предизвикват темите, свързани с намаляване на високата безработица сред младежите и повишаване на младежката заетост, които бяха дискутирани и в рамките на двучасов онлайн чат, предназначен за тези младежи, които нямат възможността лично да посетят изложението.

Програмата през втория ден включи освен презентации на различни европейски програми, насочени към младите хора, и Годишното информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". За втора поредна година оперативната програма представя възможностите, от които всеки, който има желание да се развива, може да се възползва. Събитието беше открито от Наталия Ефремова, ръководител на управителния орган на ОПРЧР и главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. Наред с възможностите, които дава оперативната програма, бяха представени и няколко истински истории на хора, възползвали се от нея.

Бяха раздадени атрактивните награди за победителите в състезанието „Открий бургаското съкровище“ – 5 билета за двама за започващия днес музикален фестивал SPIRIT of Burgas, където инициативата има специално информационно присъствие. Младежи от различни държави имат възможността да се насладят освен на любимите си групи, и на изпълненията на Калин Вельов, посланик на Европейската комисия за инициативата „Младежта в движение” за България, и TUMBAITO, както и да се включат в уъркшоп по ударни инструменти. Изложението продължава и днес с презентации, турнир по плажен футбол, концерти на млади бургаски певци и танцьори и още много изненади.


За инициативата „Младежта в движение“

„Младежта в движение“ е водеща инициатива на Европейския съюз, предприета с цел да отговори на предизвикателствата пред младежта и да подпомогне успешната им реализация в икономиката на знанието. Инициативата има за цел насърчаване на мобилността на студенти и стажанти и подобряване на заетостта сред младите хора. „Младежта в движение“ насърчава държавите на ЕС да работят съвместно за предоставяне на по-добри възможности на младите хора в Европа с цел да оползотворят максимално своите умения. Това може да се постигне чрез подобряване на резултатите и международната привлекателност на университетите в Европа, както и чрез повишаване на цялостното качество на всички равнища на образование и обучение на ЕС. Инициативата е насочена по-специално към по-младите хора, за да им даде възможност да се запознаят с ползите от участието в програмите за мобилност на ЕС.

В подкрепа на инициативата ЕК инициира информационна кампания за повишаване на осведомеността и мобилността в областта на младежката заетост. През 2011 и 2012 г. са проведени общо 63 информационни събития в различни европейски градове, които събират над 2 млн. души.