Change language: Bulgarian English
   

Партньорство Европейска година на гражданите

Партньорство Европейска година на гражданите – инициатива на европейската комисия имаща за цел да информира гражданите в страните членки на ЕС относно тяхните права. Бургас 2013 (http://europa.eu/citizens-2013/)