Change language: Bulgarian English
   

Партньорство Младежта в движение

Партньорство Младежта в движение – инициатива по на европейската комисия, част от плана Европа 2020 за бързо и модерно развитие, имаща за цел да обогати знанията на младите хора относно възможностите им за развитие, обучение и работа в Европа като ги насърчава да се възползват от европейските кредити, за да учат или развиват в страни на Европейския съюз. Бургас 2012, 2013 (http://ec.europa.eu/youthonthemove/)