Change language: Bulgarian English
   

Реализирани проекти

Реализирани проекти на сдружение "ИНТЕГРА":

  • BG radio school project - оборудване на радиостудиа и обучение в училища от смесени райони в България, юли - декември 2002.
  • Организиране курсове за журналисти по програма IREX, Сл. Бряг, 2002 и Бургас, 2003г.
  • Серия радиопредавания "Местната власт и гражданското общество" септември - декември 2002.
  • Кръгла маса на тема "Енергийната стратегия на България и затварянето на 3. и 4. блок на АЕЦ Козлодуй" във връзка с Комуникационната стратегия на България за присъединяване към Европейския Съюз, април 2003 г.
  • Обществена дискусия и кръгла маса на тема "Присъединяването на България към ЕС - очаквания и реалности", декември 2003.
  • "Чист Бургас" - екологична кампания и почистване на Бургаския плаж, ежегодно, април 2002 - 2011 г.
  • Организиране и провеждане на курсове по мениджмънт и компютърна грамотност за хора с увреждания, програма „Шанс, равен за всички", Община Несебър, 2004.
  • "Любовта към себе си - врата към светлината" - по програма ФАР "Развитие на гражданското общество 2002 BG 0204.02"

Както и партньорство по проекти с редица нестопански организации.
Повече информация за текущите проекти на ИНТЕГРА може да намерите тук