Change language: Bulgarian English
   

За Нас

"ИНТЕГРА" e сдружение с нестопанска цел, създадено през 2002 г. Членовете и сътрудниците на сдружението са професионалисти, като повечето от тях работят по проекти на нестопански организации от 1992 година.

КАКВО ПРАВИМ?
Основна цел на сдружението е да подпомага развитието на гражданско общество и създаването на благоприятна икономическа, културна и обществена среда в региона и страната за развитието на медиите, образованието и интеграцията на хора в неравностойно положение.

КАК ГО ПРАВИМ?

  • Сдружението осъществява дейността си като:
  • Организира и провежда акции, кампании, конференции, семинари, обществени дискусии и други мероприятия; изнася лекции, беседи и доклади, провежда проучвания и изследвания в насока развитието на медиите, екологията, образованието и интеграция на малцинствата.
  • Инициира, подкрепя, представя, разработва и реализира проекти за усъвършенстване и развитие на малкия и средния бизнес и икономическия растеж в региона и в страната.
  • Сътрудничи с български и чуждестранни, регионални, национални и международни органи и организации, с оглед реализирането на поставените цели.

Сдружението има реализирани редица успешни проекти с партньори от България, Европа и САЩ.